Soyacak Polikarbon Yatay
  • BSF-543
  • Soyacak Polikarbon Yatay
  • DISPLAY BOX
  • 120
  • 3,36 kg
  • 51,5 cm X 30,5 cm X 37 cm
  • 0,06
  • 8 693395005433
  • Transparan (Mavi-Turuncu-Yeşil-Magenta-Sarı-Mor)
  • 30